"ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ" Κοινωνικός Σύλλογος | Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
2653
post-template-default,single,single-post,postid-2653,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Νέα & Δράσεις

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωνικού συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», δια του Προέδρου του, Κωνσταντίνου Τοπαλούδη, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού και με την υπ’ αριθμό 18 απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 04 / 02 / 2016, συγκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, στα γραφεία του Σωματείου, Παύλου Μελά αρ. 42, Τρίλοφος και ώρα ενάρξεως την 19:00 μ.μ. Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

Ø  Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2015.

Ø  Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και έγκρισης χρήσης οικονομικού  έτους 2015 από την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου..

Ø  Παρουσίαση προγράμματος δράσης τρέχοντος οικονομικού έτους 2016.

Ø  Θέματα χώρου δραστηριότητας.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 30 / 03 / 2016, στον ίδιο χώρο, με την ίδια απαρτία και ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ.

Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίιου
Τοπαλούδης Κων/νος