"ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ" Κοινωνικός Σύλλογος | Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
1963
post-template-default,single,single-post,postid-1963,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Νέα & Δράσεις

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Προς :            Όλα τα μέλη του Κοινωνικού Συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»

ΘΕΜΑ :     Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωνικού συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», δια του Προέδρου Κωνσταντίνου Τοπαλούδη, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού και με την υπ’ αριθμό 07 / 2014 απόφαση – πρακτικό που έλαβε στην συνεδρίαση της 10 / 04 / 2014, 

Σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πολιτιστικού κέντρου Τριλόφου και ώρα ενάρξεως την 20:00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

Ø  Έγκριση από το Σώμα της έκθεσης πεπραγμένων 2013 των Ελεγκτών του Σωματείου.

Ø  Καθορισμός της 9ης Μαϊου 2014, ως ημερομηνίας Εκλογής του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών του Σωματείου.

Ø  Οικονομική ενίσχυση της οικογένειας Νικολάου και Λόλας Τόπι για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη της ιατρικής δαπάνης αποκατάστασης της υγείας της μικρής κόρης τους, Ελίσσας.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Επίσης, δυνάμει του Καταστατικού του Σωματείου, κάθε μέλος του Συλλόγου δύναται δια εγγράφου εξουσιοδοτήσεως να εκπροσωπήσει μέχρι τρία μέλη στη Γενική Συνέλευση.

Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 20 Ευρώ ανά οικογένεια.

Επειδή τα θέματα της Ημερήσια Διάταξης της συνέλευσης είναι κρισιμότατης σημασίας και μεγίστης σπουδαιότητας τόσο για τη λειτουργία του Συλλόγου μας όσο,  και κυρίως, για την αποκατάσταση της υγείας της μικρής Ελίσσας, σας επισημαίνουμε ότι η παρουσία απάντων στη καλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι ύψιστο ηθικό καθήκον και έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης.

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίιου

Τοπαλούδης Κωνσταντίνος