"ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ" Κοινωνικός Σύλλογος | Καταστατική διαδικασία εκλογής διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής
1994
post-template-default,single,single-post,postid-1994,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Νέα & Δράσεις

Καταστατική διαδικασία εκλογής διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωνικού συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», δια του Προέδρου Κωνσταντίνου Τοπαλούδη, σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού, ενημερώνει τα μέλη του ότι στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Ελεγκτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 09 Μαϊου 2014, στην αίθουσα ισογείου του πολιτιστικού κέντρου Τριλόφου και ώρα ενάρξεως την 19:00 μ.μ. , η εκλογική διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Α) Η εκλογή διεξάγεται µε µυστική ψηφοφορία, βάσει ψηφοδελτίων,
υπό την εποπτεία Τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Β) Οποιοδήποτε µέλος του Σωµατείου υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντάξει στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου ή ως μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης, με τις αυτές χρονικές προϋποθέσεις μπορεί οποιοδήποτε  µέλος του Σωµατείου να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως µέλους της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. Είναι αυτονόητο ότι υποψήφιο μέλος σε κάποια από τις τρεις θέσεις δεν είναι δυνατόν να είναι υποψήφιο ταυτοχρόνως σε μια εκ των άλλων δύο.

Γ) Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως (και με e-mail) προς τον Γραµµατέα µέχρι την 12.00 μμ της προηγουµένης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει το ψηφοδέλτιο.

Δ) Κάθε µέλος δηλώνει την προτίµηση του µε σταυρό δίπλα στα ονόµατα των υποψηφίων. Οι σταυροί προτίµησης στα ψηφοδέλτια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθµό των συµβούλων (δηλ. 7 και 3 ως αναπληρωµατικών) και τον αριθμό των ελεγκτών (δηλ. 2 και 2 ως αναπληρωματικοί). Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς είναι άκυρο.

 

Θεσσαλονίκη, 05 Μαίου 2014

 

Ο Πρόεδρος του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίιου

Κωνσταντίνος Τοπαλούδης