"ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ" Κοινωνικός Σύλλογος | Ανακοίνωση σχετικά με σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής ΓΣ της 22ας Μαρτίου 2020
3128
post-template-default,single,single-post,postid-3128,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Νέα & Δράσεις

Ανακοίνωση σχετικά με σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής ΓΣ της 22ας Μαρτίου 2020

Προς : Όλα τα μέλη του Κοινωνικού Συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙα/ΓΠ.οικ.15954/2020 – ΦΕΚ 726/Β/8-3-2020 για αναστολή διεξαγωγής όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων έως την 5η Απριλίου 2020, κι ενόψει της σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου «Δέντρο Ζωής» στις 22 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του συλλόγου επί της οδού Μιαούλη 4, στο Πλαγιάρι, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό, το Δ.Σ. του Σωματείου αποφάσισε ομόφωνα την μετάθεση της διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. λόγω των τρεχουσών εξελίξεων και της αβέβαιης εν γένει κατάστασης που επικρατεί.
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αναφορικά με την ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όταν ξεπεραστεί η παρούσα κρίση.