"ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ" Κοινωνικός Σύλλογος | 3η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών
2567
post-template-default,single,single-post,postid-2567,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

Νέα & Δράσεις

3η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωνικού συλλόγου «ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», δια του Προέδρου Κωνσταντίνου Τοπαλούδη, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού και με την υπ’ αριθμό 18 / 2015 απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 15 / 12 / 2015,

Σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη του σε 3η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, στα νέα γραφεία του Σωματείου (οδός Παύλου Μελά αρ. 42 – Τρίλοφος) και ώρα ενάρξεως την 19:00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ της Ημερησίας Διάταξης:

Ø ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Ø ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ – ΠΥΡΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Δ.Σ.

Ø ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Ø ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ.

Ø ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ.

Ø ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ø ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Για την καλύτερη προπαρασκευή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα πρέπει όσοι συμμετέχουν με δικές τους προτάσεις, να τις καταθέσουν εγγράφως (ακόμη και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος συζήτησης και επεξεργασίας τους.

Η Γενική Συνέλευση στην 3η Επαναληπτική της θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 10 εκ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Ταμειακώς ενήμερα θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Θεσσαλονίκη, 22-01-2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τοπαλούδης Κων/νος

Ακολουθεί το κείμενο της εξουσιοδότησης για όσους αδυνατούν να παρευρεθούν και επιθυμούν να συμμετέχουν δια αντιπροσώπου.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα ………………………………… που είμαι ταμιακώς τακτοποιημένο μέλος του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», δίνω σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού την εντολή και πληρεξουσιότητα στον/στην ……………………………………………………… να με εκπροσωπήσει με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ως άνω Σωματείου, την 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στα νέα γραφεία του Σωματείου(Παύλου Μελά 42 – Τρίλοφος) και ώρα 19.00 μ.μ. για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που εγγράφως μου κοινοποιήθηκαν με την από 22-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Θεσσαλονίκη,…./…../2016

 

Ο/Η εντολέας